FENOMENA ONLINE SHOP DI INSTAGRAM Studi Fenologi Online Shop pada Konsumen di Instagram

Anggi Mariam Titaley, 132050151 (2017) FENOMENA ONLINE SHOP DI INSTAGRAM Studi Fenologi Online Shop pada Konsumen di Instagram. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.

[img] Text
BAB IV skripsi online shop ig.docx
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)
[img] Text
BAB I.doc

Download (94kB)
[img] Text
BAB II skripsi.docx

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.doc

Download (165kB)
[img] Text
Abstract, Ringkasan, Ringkesan.docx

Download (19kB)
[img] Text
BAB V.docx
Restricted to Repository staff only

Download (19kB)
[img] Text
Daftar Isi.doc

Download (37kB)
[img] Text
KATA PENGANTAR.docx

Download (19kB)
[img] Text
Daftar Isi 2.doc

Download (38kB)
[img] Text
Halaman Judul.doc

Download (40kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.doc

Download (27kB)
[img] Text
Surat Pernyataan.doc

Download (25kB)
[img] Text
LEMBAR PERSETUJUAN.docx

Download (12kB)
[img] Text
LAMPIRAN.docx

Download (11kB)
[img]
Preview
Image
IMG_7385.JPG

Download (142kB) | Preview

Abstract

Analungitkan ieu dijudulan “FENOMENA ONLINE SHOP DI INSTAGRAM”. Online shop mangrupa hiji system panganyarna dina barang beuli anu ayeuna seueur dipilih ku konsumen margi gampil sarta enggal dina proses transaksiny. Instagram oge barobah kaayaan rencang nyongcolang haturan para pamake online shop hususna kaum wanoja. Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo uninga ngeunaan unsure fenomena sarta noumena anu lumangsung dina konsumen online shop. Motif, Proses komunikasi sarta laku lampah konsumen barobah kaayaan unsur fenomena anu dibahas dina panalungtikan ieu, sedangkeun unsur noumena anu dibahas nyaeta kepuasan salira, gaya jumeneng sarta kapercayaan dina belanja online. Panalungtikan kualitatif ieu ngagunakeun teori fenomenologi sarta konstruksi sosial. Teknik pengumpulan data ngaliwatan studi kepustakaan, observasi lapang, sarta wawancara mendalam kalawan partisipan atawa informan saloba dalapan jalmi awewe anu umuran 20-26 warsih anu berdomisili di dayeuh bandung sarta batam. Dunasar kenging panalungtikan amngka peneliti mendak unsur fenomena sarta noumena silih mangaruhun hiji sami ilanna dina wangun tindakan inividu. Pemilihan balanja online anu dipigawe konsumen mangrupa kenging ti proses komunikasi anu lumangsung sarta faktor teknologi anu ngarojong kanggo mengakses internet saban poena ku kituna mangaruhun tindakanya. Perkawis-perkawis anu palay peneliti mendasikeun ka konsumen yaktos supados langkung nengetan yen hiji hal eta hadean di pososkan luyu kaperluan. Sanaos toko online nyondong ditengah keur para rumaja sarta mikeun kepuasan tersendiri, nanging kitu eta sadayana henteu leupas ti akibat awon anu kedah dhindari, salah sahijina nyaeta barobah kaayaan individu anu antisosial.

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Komunikasi 2017
Depositing User: mr yogi -
Date Deposited: 19 Oct 2017 07:05
Last Modified: 24 Oct 2017 00:52
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31068

Actions (login required)

View Item View Item